Ovo su najbolji ginekolozi, pedijatri i dječji kirurzi u Hrvatskoj

Martina Milotic

shutterstock_57208153[1]

Specijalizirani portal najdoktor.hr je ponovo prikupio velik broj mišljenja čitatelja i drugu godinu za redom objavio popis najboljih liječnika u Hrvatskoj. Na popisu su se našli liječnici čiji se profili otvaraju barem 20 puta mjesečno, a nisu uzeti obzir komentari o duljini čekanja i ostalo osoblje, budući da autori istraživanja ističu da sami liječnici na to često nemaju direktnog utjecaja.

Ovo su najbolji ginekolozi, pedijatri i dječji kirurzi u Hrvatskoj, po mišljenju čitatelja:

Ginekologija:

Slavko Marić – Biograd na moru

Romana Švaljek Toth – Bjelovar

Ivan Vlastelić  – Crikvenica

Dubravko Jalšovec  – Čakovec

Željko Bačić, Zoran Cikatić, Zoran Tešanović  –  Dubrovnik

Mirjana Vrkljan-Radošević, Darko Gusić  – Gospić

Lenija Pavić-Lugović – Jastrebarsko

Robert Živčić – Karlovac

Linda Zanchi –  Kaštela

Nero Marinović – Omiš

Boris Uhač – Opatija

Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Zvjezdana Fuštin, Zoran Popović, Mirjana Rubin, Siniša Matković, Mirjana Jakobović,  Renata Bečarević – Osijek

Lina Štefanić – Poreč

Krešimir Musić – Požega

Margaret Ličinić-Modrušan – Pula

Tomislav Perkov – Pula

Miodrag Vezmar, Aleks Finderle, Miroslav Stamatović, Dubravka Kalinić, Oleg Petrović, Mirko Prodan, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Ivana Šimunović, Marinko Marić – Rijeka

Nenad Škvorc – Samobor

Tomislav Grgurević – Slavonski Brod

Lidija Pejković , Ante Pecotić – Solin

Ivan Palada, Dino Markovina, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Zoran Meštrović, Tanja Vukušić-Pušić, Jakov

Viđak, Teo Budimir, Ante Mršić, Jelena Marušić, Robert Vulić, Ivana Alujević-Jakus, Sandra Benzon, Tatjana Postrak-Jukić, Nives Luetić, Ante Radić, Marko Mimica, Vedran Hrboka, Damir Roje, Baldo Obad – Split

Filomena Tolić-Kovačić, Jozo Brnić, Ivan Jandrić, Željko Blažinkov – Slavonski Brod

Hrvoje Brijačak – Varaždin

Vladimir Blagaić – Velika Gorica

Zdenka Japundžić – Vinkovci

Edita Tadić, Ilva Marić, Zdenko Matas – Zadar

Miro Šimun-Alebić,  Nassabain Khaled, Gordan Rački, Ivan Bolanča,Trpimir Goluža, Zlata Srebreniković, Ana Zovak, Ivan Grbavac, Zrinka Komadina-Estatijev, Topalović Zlatko, Višnja Tadić, Tihana Mazalin, Dražan Butorac, Jasenka Grujić- Koračin, Zdenko Paral, Višnja Latin,  Dragana Ljubojević, Sanja Gršić-Burić, Renata Dragun, Zdravko Jeleković, Goranka Hudiček-Martinčić, Danijela Lučić  Romana Dmitrović, Danijel Šeba, Bruno Vuletić, Mislav Herman, Dubravko Barišić, Držislav Kalafatić, Snježana Belak, Antun Balaša, Milan Kos, Đurđa Žigmundovac-Klaić,  Dražen Lučinger, Neven Tučkar, Ratko Matijević, Miljenko Manestar, Mario Kerner, Mario Ćurić, Ante Vuković, Damir Zudenigo, Dario Majnarić,  Berivoj Mišković, Tomislav Župić, Miro Šimun-Alebić, Mario Podgajski, Danka Mirić-Tešanić, Željko Duić, Branko Rajhvajn, Maja Gudelj, Damir  Bagović,  Ingrid Marton, Karlo Tomičić, Mario Kerner, Ilija Alvir, Tomislav Čanić, Darko Husar, Nataša Šemnički, Ulla Marton, Erden Radončić, Siniša Stanković, Snježana Škrablin, Ozren Grgić, Karmen Dubreta, Darko Tomica, Goran Vujić , Sanja Boras, Josip Valetić, Bauman Renato, Šeba Danijel, Josip Đelmiš, Ljubomir Jokanović, Borislav Dokuzović – Zagreb

Magid Ayoub, Elvira Matijević – Zaprešić


Dječja kirurgija:

Nado Bukvić – Rijeka

Zenon Pogorelić – Split

Zoran Bahtijarević,Tomislav Luetić,  Zoran Barčot, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car – Zagreb


Pedijatrija:

Ivona Brbora – Dubrovnik

Dušica Gazdić-Kvakan – Čakovec

Stana Gardijan – Jastrebarsko

Tatjana Ravnić-Bunčić –  Pula  

Jadranka Petrović-Schneider, Bojana Petrov-Križanović – Osijek

Srećko Severinski, Neven Čače – Rijeka

Ilonka Artuković –  Samobor

Tatjana Brzica – Slavonski Brod

Dubravko Matić, Snježana Kapor-Jeričević, Blanka Labura, Meira Kraus, Ada Kirn – Split

Kornelija Kovač  – Velika Gorica

Milivoj Jovančević, Metka Regan,  Diana Puževski,  Miroslav Dumić, Lidija Sekulović-Uzelac, Mirjana Tomčić, Iva Palčić , Marinka Marić, Marina Lichter-Štajduhar, Andrea Kostinčer-Pojić, Stipe Čular, Erina Leona-Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Oleg Jadrešin –Zagreb

Davorka Vitlov-Čirjak  – Zaprešić


Leave a Reply

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>