Untitled

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA – što je i zašto je važna?

Ova inteligencija je četiri puta važnija nego kvocijent inteligencije (IQ) za postignuće poslovnoga uspjeha i zdravlja u životu. Dobra je vijest što ukoliko je ova inteligencija slabije razvijenija kod vašega djeteta, može se mijenjati na bolje. Naime, emocionalna inteligencija (EQ) iako ima naziv „inteligencija“ u svome nazivu, ova inteligencija odražava drugačiji način da se bude…

heading_090118-shutterstock1193827691

Na prvom mjestu

Moja cura puhala je nedavno u treću svjećicu na svojoj čokoladnoj torti. Od trenutka kad sam postala majka do danas, mnoga su se moja mišljenja i očekivanja promijenila kad je riječ o odgoju i odnosu prema djetetu. U trudnoći sam uglavnom čitala knjige o povezujućem odgoju, no čini mi se da sam neke stvari pobrkala…